Říká o nás - G-Help z.ú.


"Administrativu za nás řeší WISart, my se můžeme více věnovat klientům"

Bc. Vedndulka Harapesová, sociální pracovník

Posláním G-Help z.ú., kouřimského domova se zvláštním režimem je poskytování ubytování, stravy, zdravotně-ošetřovatelské péče a zprostředkování zdravotních a sociálních služeb klientům, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

G-Help používá informační systém WISart už řadu let, jmenovitě moduly Adresář, Sklady a Výkaz práce – na první pohled nesourodé, ale pro domov velmi důležité a užitečné funkce.

“Domov pomocí Adresáře spravuje údaje a důležité informace o klientech a jejich rodinných příslušnících (kontaktních osobách). Skladová evidence je plně přesunuta do modulu Sklady v informačním systému WISart,” říká jedna ze sociálních pracovnic Vendulka Harapesová a dodává:  “Poslední a neméně důležitou složkou je Výkaz práce, který používají zaměstnanci k zaznamenávání vykonané práce a evidenci pracovní doby.”

Nutné administrativní činnosti tedy nezabírají víc času než je nutné a pracovníci domova tak mají více času věnovat se klientům, kteří jsou vždy na prvním místě!