Kontaktujte nás 251 511 827 nebo 322 312 832

Jsme připraveni na EET (light verze ZDARMA)

ERP nebo CRM systém? Mějte jeden informační systém na všechno…

Každý podnikatelský subjekt používá různé informační systémy. Dříve to byly kancelářské potřeby – tužka, papír, šanon a sešívačka. Dnes už používáme informační technologie – počítače a v nich rozličné systémy a programy nebo třeba tabulky. Jeden program se používá pro skladové hospodářství nebo řízení majetku, další na plánování činností a pro pracovní výkazy, a jeden systém máte pro fakturaci a evidenci plateb.

Právě k těmto programům patří tak zvané ERP a CRM systémy. Pojďme se s těmito systémy, které jsou vhodné zejména pro firmy, které poskytují služby nebo prodávají zboží (nejedná se tedy o výrobní podniky), trochu více seznámit. Zkratka ERP je složena z prvních písmen anglických slov „Enterprise Resource Planning“, jedná se tedy o systém plánování podnikových zdrojů, kam lze zahrnout skladové hospodářství a řízení zásob nebo zboží, řízení lidských zdrojů nebo finanční řízení podniku. Přestože se takto označuje převážně software, může se jednat také o aplikaci řízení a organizaci podniku. Vztahy se zákazníky a jejich řízení to je hlavní „náplní práce“ systémů označovaných jako CRM systémy, z anglického „Customer relationship management“. Primárními úkoly těchto systémů je shromažďovat a zpracovávat data o zákaznících, pochopit jejich potřeby a komunikovat se zákazníky.

V každé kategorii existuje spousta různých softwarů, programů a on-line aplikací, které jsou zaměřené jen na některé podnikové činnosti, některé programy se věnují více oblastem. Velká část systémů se zaměřuje na podnikové zdroje, jen málo nástrojů spojuje oba přístupy. Jedním z komplexních systémů je informační systém WISart.

Tento informační systém spojuje nejen oba přístupy, ale přináší další výhody mezi něž lze řadit modularitu a kompletní on-line řešení. K jednotlivým modulům systému patří Sklady, které se věnují skladovému hospodářství, Helpdesk, který zaznamenává zákaznické požadavky, vytváří z nich úkoly a ty je možné přiřadit jednotlivým pracovníkům a koordinovat tak jejich práci, dále pak Zakázky, které přehledně ukazují činnosti, které byly provedeny u zákazníků, nebo Fakturace, jejímž úkolem je samozřejmě vystavovat faktury a kontrolovat platební morálku zákazníků, a v neposlední řadě pak Adresář, kde lze nalézt všechny důležité kontaktní údaje na zákazníky, odběratele i dodavatele, a který se prolíná všemi ostatními moduly. Celý systém běží na vzdálených serverech, není potřeba žádné speciální vybavení a uživatel se může do systému přihlásit kdekoliv, stačí k tomu přihlašovací jméno, heslo a samozřejmě zařízení s přístupem na internet. Ještě stále nedáte dopustit na staré metody nebo raději využijete některý ze systémů, které šetří čas i peníze!